Reflection and learning

Læring og reflektion i første semester

Mit første halve år på CPHBussines, har vi ikke kun lært om modeller og programmer. Vi har lært, hvordan vi på en systematisk måde, kan udvikle et produkt fra start til slut. ved at bruge modeller som eksempelvis PBS, WBS, gangster test, brugertest og designinprocess, forstå jeg bedre, hvordan jeg selv kan komme frem og designe et færdigt produkt. Jeg er i semesteret blevet bedre til at arbejde struktureret, fordi de har lært os om de forskellige arbedjsmetoder. Jeg har samtidig også udviklet en støre forståelse, for hvordan computer og internete arbejder sammen, og hvor vigtigt det er, at holde styr på den enorm mængde data, der kommer ud af og kode en hjemmeside. Adobe parken, er også blevet et meget nyttigt redskab for mig, fordi jeg nu kan kombinere de forskellige adobe programmer og udarbejde bedre designs, som jeg kan bruge til mine forskellige opgaver.

Under mit eksamensforløb fik jeg en meget breder forståelse for kodning, og hvordan jeg skal strukturer den, på min computer. Jeg har lært, hvor meget vigtiger en process er, ind det endelige produkt. I processen visser jeg min måde og arbejde på, hvilket er en meget vigtig ting, for en studerende som mig, da jeg skal kunne vise min fremgangs metoder og hvordan jeg arbejder i praksis, over for kommende muglige jobs.

Kodning er stadig et besværgeligt sprog at arbejde med, jeg følere der stadig er mange ting, som vi mangler og få lært i denne del. Derfor bliver jeg nødtil og fokusere på kodning generalt, og hvordan den skal opbygges på en hjemmeside, ved at bruge mere tid, kan jeg måske få en bedre forståelse og på den måde ikke kun forbedre min side.