Build your portfolio

opg beskrivelse

Ud fra mit første flow, hvor jeg skulle drømme mit portfolie, skulle jeg i mit andet flow kode mit portfolie. Ved brug af det første flow, hvor jeg designede et layout i XD. SKulle jeg nu til at udvikle dette layout ved at designe og og kode. Jeg skulle i denne opg ligesom den sidste fokuser på, hvem skal se den, hvordan præsenterer jeg bedst mig selv og hvilken stemning ønsker jeg i mit portfolie.

Opgave beskrivelse

Design af elementer

Før jeg gik igang med at kode min hjemmeside, ville jeg først finde billeder, som jeg kunne bruge til min side og nogle af mine egne designs, som jeg kunne fremvise på min side. Samtidig begyndte jeg også at designe ikoner og logo som skulle give ikke kun hjemmeside, men også vise, hvem jeg er.

me
me
me
me
me
me
me
me
me

Design

Som jeg har skrevet i mit flow 1 lavede jeg et layout design i XD. Det gjorde jeg så brug af, da jeg skulle igang med flow 2, hvor jeg skulle kode hele min hjemmeside. XD som jeg udarbejde før, var en stor hjælp, da jeg skulle igang med min kodning, fordi jeg havde lavet en form for "retnings linjer", som jeg kunne gå efter. Under min kodnings process, fandt jeg ud af, at de ting som jeg havde "drømt", var meget sværer og "bygge". Så der nogle andre løsnings metoder undervej. Men disse nye løsning blev ikke dokumenteret, da jeg på daværende tidspunkt ikke arbejdede med designprocess. For neden kan i se mine løsninger på den første hjemmeside jeg designede.

Home

home_page

Work

work

About

about

Contact

Contact