Dream your portfolio

XD-Design, opg beskrivelse

Vores første opgave/flow, som vi fik udleverede, var drøm dit portfolio. Vi skulle ved hjælp af programmet XD, designe en ”skitse”, som skulle være en ide om, hvordan vores portfolie skulle se ud. Imens vi designede denne opgave, skulle vi tænke over forskellige tinge som eksempelvis, hvem skulle se den, hvordan præsentere jeg mig bedst selv og hvilken visuel stemning skal den have.

Opgave beskrivelse

I mit først flow projekt udarbejde jeg ingen rapport eller designprocesser. Da jeg på daværende tidspunkt, ikke havde hørt særlig meget om det, eller vist hvad det var. Jeg tog udgangs punkt i mig selv og hvordan denne ”drømme hjemmeside” skulle se ud. Derfor uden andre forarbejdelser. udarbejde jeg et XD-design, som hverken havde moodboard, skitser eller andre former for low-Fidelity. Jeg gik direkte på Adobe XD og designede et high Fidelity design. For neden ser i mit først udkast af mit XD.

xd_first_design